VAT od 2011 r.

VAT od 2011 r.

Stawki podatku VAT od 2011 roku

Rok 2011 przyniósł wiele zmian w podatku od towarów i usług VAT. Jedną z ważniejszych zmian w nowelizowanej ustawie o VAT oraz rozporządzeniach do tejże ustawy jest zmiana stawek podatku VAT.

Zgodnie z tymi zmianami od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku podstawowa stawka podatku VAT wynosić będzie 23%, zaś stawki preferencyjne to 5%, 8%. Stawki powyższe zastąpią dotychczas stosowane stawki: 0%, 3%, 7% oraz 22%. Dwie najwyższe stawki podatku VAT – 8% i 23% powrócą do pierwotnych wartości – 7% i 2% po 31 grudnia 2013 roku. Ponadto w nowej ustawie ustalone zostały stawki: 4% – jako stawka ryczałtu dla taksówkarzy i 7% jako stawka zwrotu VAT z faktur VAT RR (rozporządzenie przewiduje także stawkę przejściową w wysokości 7%).

Dodatkowo stawka 0% jak dotąd, nadal będzie stosowana do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu. Nowością jest wprowadzenie nowej wartości stawki VAT w wysokości 5%, którą będzie obowiązywać przede wszystkim książki (dotychczasowa stawka to 0%), a także podstawowe produkty żywnościowe, takie jak: chleb, nabiał, mięso, produkty zbożowe i soki (dotychczasowa stawka to 7%) oraz warzywa i owoce (dotychczasowa stawka to 3%).

Regulacje zmian podatku VAT uwzględniają zarówno przepisy stałe, jak i przejściowe, w celu umożliwienia podatnikom właściwe rozliczanie tego podatku. W związku z tym dostawa, czy usługa, która została zafakturowania w 2011 roku, ale dokonana w 2010 roku rozliczona zostanie stawkami obowiązującymi w 2010 roku, czyli zgodnie z momentem wykonania danej czynności.

About author

Powiązane Newsy