Prowadzenie KPiR Warszawa

Prowadzenie KPiR Warszawa

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów (KPiR, KaPeR) w Warszawie

Zastanawiasz się czy Twoja firma musi posiadać Księgę Przychodów i Rozchodów? Prowadzenie KPiR jest bardzo ważnym elementem wykonywania działalności gospodarczej, jeśli dana osoba fizyczna, spółka jawna osoby fizycznej, spółka partnerska, spółka cywilna osoby fizycznej nie przekracza sprzedażowych przychodów netto 1 200 000 euro lub przed przekroczeniem tego limitu nie podjęła ona decyzji o tym, że zostanie prowadzona pełna rachunkowość.

Ponadto duchowni zrzekający się dochodowego podatku zryczałtowanego, osoby prowadzące specjalną produkcją rolną (jeśli zadeklarowały taką chęć w skutek zrzeczenia się z płacenia podatku dochodowego zryczałtowanego), osoby z działalnością związaną z umowami agencyjnymi i tymi na warunkach zlecenia – również mają obowiązek prowadzenia KPiR-u!

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zapewnia ustalenie dochodowości oraz strat w danym roku podatkowym. Dodatkowo – księga taka wspiera podstawy opodatkowania i przelicza wysokość podatku, który jest należny urzędowi. Uwzględnia ona również ewidencję środków trwałych raz z wartościami prawnymi i niematerialnymi. Te ostatnie elementy konieczne są po to, by odpowiednio obliczyć odpisy amortyzacyjne.

Wzór Księgi Przychodów i Rozchodów:

Biuro Księgowe Warszawa

Księga Przychodów i Rozchodów Warszawa

Kto nie musi prowadzić KPiR?

Osoby, które: opłaciły w formie zryczałtowanej podatek dochodowy; w ich zakresie działalności leży jedynie przewóz towarów i osób taborem konnym; składniki majątku zbywają odpłatnie; są adwokatami w zespołach adwokackich – nie mają obowiązku do prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów.

About author